Jezus za drzwiami

Otwarte drzwi

Pobudka, czas wstawać !

Kiedy należy powiedzieć dosyć?

Gdy chrześcijanie przymykają oko na zło

"Bogaci biedacy"

W doktrynie wierny ale w miłości bierny