Bóg wynagradza stracone dni.

Nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Boga.

Boży sposób na wzbudzenie bojaźni przed Nim.

Uwalniającą pokuta.

Radość utracona