Transfuzja

Przez poparzenie do wolności.

Marion Furr- Uwolnieni

Bruce Burling- Uwolniony