Zły człowiek dobrym ojcem.

Radość utracona

Audycja Radia Źródło z 19 czerwca

Jezus za drzwiami

Otwarte drzwi

Biblijne Jarzmo