O Nas

Jesteśmy chrześcijańską wspólnotą  Polaków na emigracji, których łączy pasja poznawania Boga. W codziennym życiu staramy się podejmować bezkompromisowe decyzje i być radykalnie posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Wierzymy, że tylko dzięki Niemu można poznać Boga. On powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Jan. 14:6 – Biblia Tysiąclecia).

Jesteśmy chrześcijańską organizacją międzywyznaniową. Należy przez to rozumieć, że nie  jesteśmy organem, czy agendą żadnego z Kościołów czy związków wyznaniowych, natomiast współpracujemy z Kościołami i agendami większości Kościołów chrześcijańskich w USA i Kanadzie oraz Polsce.

W co wierzymy:
Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.