Rozważanie biblijne w związku z egzekucją 21 chrześcijan,

Rozważanie biblijne w związku z egzekucją 21 chrześcijan,

Większość z nas czytała wiadomość o 21 egipskich chrześcijanach porwanych w Libii. Film zrobiony przez ISIS pokazał jak dwunastu z nich ścinają głowy, całkiem pewne jest też, że i pozostali zostali zamordowani.

 1. Milad Makeen Zaky
 2. Abanub Ayad Atiya
 3. Maged Solaiman Shehata
 4. Yusuf Shukry Yunan
 5. Kirollos Shokry Fawzy
 6. Bishoy Astafanus Kamel
 7. Somaily Astafanus Kamel
 8. Malak Ibrahim Sinweet
 9. Tawadros Yusuf Tawadros
 10. Girgis Milad Sinweet
 11. Mina Fayez Aziz
 12. Hany Abdelmesih Salib
 13. Bishoy Adel Khalaf
 14. Samuel Alham Wilson
 15. Robotnik z wioski Awr
 16. Ezat Bishri Naseef
 17. Loqa Nagaty
 18. Gaber Munir Adly
 19. Esam Badir Samir
 20. Malak Faraq Abram
 21. Sameh Salah Faruq

Nie jesteśmy zaskoczeni

Jezus powiedział, że możemy spodziewać się prześladowania, nauczając uczniów, że niewierzący będą nas nienawidzić tak, jak i jego nienawidzą (Jan 15.18-20).

Jezus przewidział, że niektórzy z tych, którzy będą nas zabijać, „będą sądzić”, że „składają cześć Bogu” (Jana 16.2).

Mimo, że większość z nas nie straci życia z powodu Chrystusa, nie powinniśmy się dziwić, jeśli tak się stanie. Wszyscy musimy być gotowi oddać życie za Chrystusa. „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" (Łk.14.26).

Jesteśmy więcej niż Zwycięzcy

Jezus wzywa nas by „być wiernym aż do śmierci”, abyśmy otrzymali „wieniec życia” (Obj. 2.10).

Jezus wzywa nas również byśmy się radowali, gdy jesteśmy prześladowani, bo jest wielkim zaszczytem umrzeć za naszego Pana i Zbawiciela, a nagroda znacznie przekroczy nasze cierpienie (Mat. 5.10-12; Dz.Ap. 5.41). Oczywiście, taka perspektywa może powodować strach i nas przerażać, sprawić, że będziemy się martwić, że nie mamy tyle wytrwałości, by cierpieć. I sami w sobie takiej siły nie mamy, ale Bóg obiecuje być z nami w ogniu i powodzi (Iz. 43.2), obiecuje dać nam łaskę, by wytrzymać najgorsze rzeczy. „A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” (2 Kor. 9.8).

Umierając z powodu Chrystusa, nie miłując naszego życia „aż do śmierci”, nie jesteśmy przegranymi, ale zwycięzcami; nie pokonało nas zło. Zamiast tego „odnosimy pełne zwycięstwo” (Rz. 8.37 - Gr. „jesteśmy więcej niż zwycięzcy”; Obj. 12.11). Ci, którzy są zabijani z powodu Chrystusa, ożyją i będą panować z Jezusem Chrystusem (Obj. 20.4).

Smucimy się z tymi, którzy się smucą

Paweł mówi, że „żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk” (Fil. 1.21). Ale to nie jest prosta sprawa, a życie nie jest łatwe. Płaczemy „z tymi, którzy płaczą” (Rzym. 12.15). Paweł powiedział, że jeśli Epafrodyt umrze, to doświadczy „smutku jednego po drugim” (Fil. 2.27). Żal zalewa serca tych, którzy pozostają.

Modlimy się i za naszych wrogów i za cierpiących braci i siostry

Potrzebujemy specjalnej łaski, aby modlić się o zbawienie tych, którzy czynią tak wielkie zło.

Modlimy się także za naszych braci i siostry cierpiących na całym świecie; błagamy, by Bóg udzielił im swojej radości, siły i wytrwałości, aby wytrzymali do końca.

Modlimy się, żeby Bóg chronił ich i podtrzymywał swój kościół.

Błagamy o sprawiedliwy sąd Boży

Jednocześnie, jak męczennicy pod ołtarzem w Obj. 6.9-11, wołamy: Władco święty i prawdziwy, jak długo? Kiedy zaczniesz działać i przyniesiesz sprawiedliwość temu światu? Kiedy dowieziesz niewinności swych świętych i osądzisz złych dla chwały swego wielkiego imienia?

Dzień sądu nadchodzi, dzień, kiedy wszystko zostanie naprawione. Tymczasem Bóg wzywa wielu więcej ludzi, by zostali jego dziećmi, nawet wśród tych, którzy nas prześladują. Chwalimy Boga, zarówno za jego zbawczą miłość jak i jego sprawiedliwy sąd. I modlimy się: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Obj. 22.20).Thomas R. Schreiner to James Buchanan Harrison, Profesor Interpretacji Nowego Testamentu, Profesor Teologii Biblijnej oraz dziekan Szkoły Teologicznej w Southern Baptist Theological Seminary.

Link do artykułu w orginale:http://www.thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2015/02/16/tom-schreiner-a-biblical-meditation-on-the-isis-execution-of-21-christians/
Tłumaczenie: Marta Wirska