Mark Zuckerberg a biblijne znaczenie sukcesu.

Aug 26, 2012

Byłem bandziorem, teraz moim mistrzem jest Pan Jezus.

Aug 18, 2012

Wywiad z "kapelanem gangsterów".

Aug 4, 2012

Samarytanie.

Aug 4, 2012