Największe zwycięstwo Louisa Zamperiniego.

Jul 26, 2014

Louis Zamperini zyskał ostateczną wolność

Jul 26, 2014

Ben Hur

Jul 18, 2014

Czy nawrócenie jest konieczne do zbawienia?

Jul 10, 2014

Tim Howard-bramkarz.

Jul 6, 2014