Rąbek szaty Jezusa

May 29, 2014

Można się wiele nauczyć od manekina.

May 23, 2014

„Niebo jest prawdziwe, ale film „Niebo istnieje… naprawdę” ..

May 13, 2014

Życie zagadką !

May 6, 2014