Zwycięstwo mimo cierpienia.

May 15, 2013

Bóg mnie nie opuścił.

May 6, 2013