Czy chrześcijanie powinni obchodzić Boże Narodzenie?

Dec 17, 2013

Komentatorka polityczna Fox News, oporną naśladowczynią Jezusa.

Dec 4, 2013