Czy powinniśmy modlić się za pokonanie ISIS, czy za ich nawrócenie?

Feb 18, 2015