Ben Hur

Jul 18, 2014

Czy nawrócenie jest konieczne do zbawienia?

Jul 10, 2014

Rąbek szaty Jezusa

May 29, 2014

Można się wiele nauczyć od manekina.

May 23, 2014

Życie zagadką !

May 6, 2014