Czy wchodzimy w czasy sądu nad współczesnymi Amorytami?

Aug 28, 2015